مسائل حقوقی / 08011401

در زمینه ثبت دادخواست اعسار از هزینه دادرسی همراه دادخواست تجدید نظر یا جدای از آن ، در یکی از دادگستری های استان شمالی ایران اتفاقی رقم خورده بود به با شکایت در دیوان عدالت اداری موضوع حل گردید. همانگونه که در آیین دادرسی مدنی...

مسائل حقوقی / 22121400

آقای بیژنی تعریف می کرد که چکی از یه بنده خدایی داشته ، در سررسید به بانک مراجعه می کند مطلع می شود که صاحب حساب فوت کرده ضمن اینکه حساب هم خالیه . طبق قانون شعبه باید گواهی برگشتی صادر کنه اما متاسفانه سیستم...

مسائل حقوقی / 19121400

این موضوع بنظر خیلی بدیهی است و اول تردید داشتم که آن را در سایت قراردهم ؛ منتهی به مصوبه کمیته سوخت شهرستان سیرجان در مورخ 1400/3/3 برخورد کردم که با هدف توزیع عادلانه بار میان شرکت های حمل و نقل و رفع مسائل و...

مسائل حقوقی / 17121400

ممنوعیت نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی روی پشت بام حکم صریح قانونی ندارد. شورای اسلام شهر یزد در تعرفه عوارض سال 1399 مقرر داشته که تابلو های منصوبه روی پشت بام در سطح شهر برچیده شود و عوارض مدت بهره برداری از سال 1397 با ضریب...

مسائل حقوقی / 16121400

برخی از شهرداری ها باستناد مصوبه شورای اسلامی شهر هنگام محاسبه عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی عوارضی تحت عنوان تامین منابع آب فضای سبز نیز اخذ می نمایند شورای اسلامی شهر آوه جهت تامین آب فضای سبز ، معادل 5 درصد عوارض صدور پروانه را...

مسائل حقوقی / 15121400

شورا ی اسلامی برخی از شهر ها ، عوارضی تحت عنوان ارزش افزوده تغییر کاربری پیلوت ، پارکینگ و انباری پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری تصویب و شهرداری ها بر اساس آن عوارض مذکور را از مالکین مربوط اخذ می نمایند. هرچند وضع...

مسائل حقوقی / 12121400

معمولا" مهمترین تخلفات ساختمانی یا ناشی از اضافه بنا مازاد بر تراکم یا مازاد بر مندرجات پروانه یا تغییر کاربری پیلوت است که موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح و رای صادره یا منتهی به تخریب اضافه بنا یا جمع آوری مستحدثات جدید ناشی...

مسائل حقوقی / 11121400

معاونت گردشگری سازمان (وزارت)میراث فرهنگی و گردشگری مبادرت به صدور بخشنامه‌‌ای با عنوان مقررات اجرایی و انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری نموده بود که برخی از مفاد بخشنامه مذکور طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی...

مسائل حقوقی / 09121400

ساعد امین جعفری کارشناس مسائل حقوقی بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌هاي اجرايی در خصوص چگونگی اجرای تكليف مقرر در بند (د) تصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور و مفاد بخشنامه مشترك شماره ۱۳۷۵۸ به شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ یک تبصره و ابهامات بی...

مسائل حقوقی / 07121400

عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه منتهی به صدور اخطار رفع نقص توسط مدیران دفاتر محاکم خواهد شد . اما سال 1398 رئیس دادگستری شهرستان شهریار بخشنامه ای صادر می کند با این محتوا که به منظور حراست از حقوق مالی دولت مالی دولت و...