امورثبتی و دفترخانه / 30021393

در خصوص خرید و فروش ملکی تاریخ حضور در دفترخانه را مشخص کردیم اینکه می گویند اگر طرف مقابلت نیامد گواهی عدم حضور بگیر . این گواهی برای چیست؟ باستناد گواهی عدم حضور صادره از سوی دفتر خانه می توان در صورت تخلف طرف...

امورثبتی و دفترخانه / 30021393

در سند آپارتمانی که خریده ام پارکینگ 11متر قیدشده اما الان مشخص شده که اصلا" ملک مورد نظر پارکینگ ندارد .فروشنده از فروخته شدن پارکینگ توسط مالک قبلی اظهار بی اطلاعی می کند .از ثبت استعلام سند کردیم ؛ثبت اظهار داشته که این سند اصلاحیه...

امورثبتی و دفترخانه / 30021393

چند باب مغازه ، در یک زمین احداث شده است جهت افراز آن اقدام شده ولی اداره ثبت گفته است بخاطر نداشتن مشترکات قابل تفکیک نیست .چگونه موضوع را پیگیری کنیم؟ تصمیم اداره ثبت ، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ،قابل اعتراض در دادگاه...

قراردادها / 20021393

چنانچه وجه پرداخت شده بعنوان سرقفلی تصریح شده باشد آثار حقوقی سرقفلی را خواهد داشت.در غیر اینصورت سرقفلی نخواهد بود. بنابراین لازم است در سند اجاره تصریح گردد که این وجه تحت کدامیک از دو عنوان (سرقفلی یا قرض الحسنه ) پرداخت می گردد....

اموال / 20021393

دعوائی در شورای حل اختلاف طرح کرده ام. خوانده باستناد اینکه محل اقامتش در استان دیگری است به صلاحیت محلی شورا ایراد گرفته است و همزمان علیه اینجانب دعوای متقابل در همان شعبه شورا و در کلاسه جاری طرح نموده است. نحوه رسیدگی...

اموال / 20021393

 - در زیر یک نوشته ای که اینجانب امضاء و اثر انگشت زدم ؛دارنده متن ابتدای برگه را بریده و در قسمت خالی متنی مبنی بر اینکه به او مبلغی پول بدهکارم را نوشته است. چطور ثابت کنم که او مرا فریب داده است؟...

اموال / 20021393

اتومبيلي از دوستم خریداری کردم.خودرو به صورت لیزینگ با چندچک واریزی بوده است. طبق توافق شفاهی قرار بر این شد که اقساط باقیمانده توسط اینجانب پرداخت شود. و کلیه مدارک تحویل اینجانب گردید تا زمان آزاد شدن سند و آمادگی شرکت به منظور انتقال سند....